Gå till innehållet

Andrahandsuthyrning

Lägenheter får hyras ut i andra hand endast efter styrelsens samtycke. Styrelsen får inte neka till andrahandsuthyrning om en medlem har beaktansvärda skäl att hyra ut. Föreningen tar ut en administrativ avgift vid uthyrning i andra hand.

Andrahandsuthyrning måste vara godkänd av styrelsen. Ansökan skall ske skriftligt och innehålla skäl för uthyrningen samt den period uthyrningen avser. Ansökan skall också innehålla uppgift om andrahandshyresgäst som namn, mobilnummer och personnummer. Styrelsen kan komma att be medlemmen om kompletterande underlag för att styrka skälen så som anställningsbevis eller antagningsbesked för arbete och studier på annan ort. Ny ansökan om andrahandsuthyrning ska alltid ske vid byte av andrahandshyresgäst eller vid önskan om förlängning.

Det ska finnas godtagbara skäl för att få hyra ut i andra hand och det är de skälen som är reglerade i hyreslagstiftningen.

Godtagbara skäl för andrahandsupplåtelse enligt hyresnämndens avgöranden

  1. Ålder eller sjukdom Ett skäl som anses godtagbart är att bostadsrättsrättshavaren läggs in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom.

  2. Tillfälligt arbete eller studier på annan ort Tillfälligt arbete eller studier på annan ort kan utgöra godtagbara skäl. Orten bör ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än ca 8—10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.

  3. Längre utlandsvistelse Även en längre utlandsvistelse kan vara ett godtagbart skäl. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader. I allmänhet lämnas tillstånd till andrahandsuthyrning ett år i taget. Under vissa förutsättningar, exempelvis en utlandstjänstgöring på tre år, kan dock längre tillstånd ges på en gång.

  4. Provsamboende Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ofta ett skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.

  5. Uthyrning till närstående Att bereda barn eller andra närstående bostad kan vara ett godtagbart skäl.

  6. Andra skäl Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas ytterligare skäl för en bostadsrättshavare att upplåta sin lägenhet i andra hand. Exempel på godtagbara skäl är när bostadsrättshavaren anskaffat en bostadsrätt för att bosätta sig i efter pensionering, men behöver hyra ut den under en övergångstid.

Var god ladda ner följande blankett för andrahandsuthyrning och fyll i den och skicka den till oss.