Gå till innehållet

Markis

Du som vill montera en markis eller annat solskydd ska till styrelsen inkomma med en skriftlig förfrågan om tillstånd om montage innan upphandling och montage sker. Bifogad blankett ska användas för ansökan.

I ansökan ska preliminärt leverantörsval anges och montageritning bifogas. En förutsättning för styrelsens godkännande av monteringen är att ett avtal upprättas mellan bostadsrättshavaren och föreningen. Avtalet reglerar underhålls- och montagefrågor mm. Avtalet ska ha undertecknats av båda parter (föreningen och bostadsrättsinnehavaren) innan montage får påbörjas.

Färgval

Färgval av markis och annat solskydd ska vara sandfärg/grå nyans S4005-Y20R.