Gå till innehållet

2024

Sommarvärme

Sommarvärme är här. Hur som helst behöver ej vrida ner termostaterna på elementen. De känner av när tillräckligt varmt i lägenheterna. Värmesystemet är ej heller igång om tillräckligt varmt utomhus. Det är också bra att nu under sommaren, vrida termostaten fram och tillbaka några gånger, i alla fall ett par tillfällen innan hösten kommer. Det kan förebygga ev. problem inför uppvärmningssäsongen.

El

Övergången till vårt gemensamma elavtal nu är genomförd. Vattenfall har sagt upp era individuella elavtal och från och med nu gäller vårt gemensamma elavtal för hela bostadsrättsföreningen. Detta är ett steg i planen att installera solceller i framtiden och då kunna utnyttja producerad solel bättre. Det gemensamma elavtalet innebär även minskade fasta elkostnader för respektive boende.

Varje boende kommer även fortsättningsvis betala för sin förbrukning av el inom sin lägenhet, IMD- individuell mätning och debitering. Den kostnaden kommer att dyka upp på er vanliga avgiftsavi. Det är en viss fördröjning från att mätningen av förbrukning görs till kommer på fakturan. Så mätning har skett från att elmätarbytet gjordes 25/6, för förbrukning, antal kWh, och juni/juli förbrukning slås samman och kommer på avgiftsavi därefter.

Ventilation

OVK nu godkänd efter rensning kanaler, nya injusteringar och mätningar.

Vatten

Var varsam med vattenanvändning. 60 procent av Värmdös kommunala vatten kommer från Stockholm Vatten och Avfall som under perioder med värmebölja har utmaningar att leverera dricksvatten till sina kunder när behovet ökar dramatiskt. För att möta behovet får vattenverken jobba för fullt och kan då nå sin maxkapacitet. Risken finns att vattnet och trycket i ledningen minskar och i värsta fall kan en del bli helt utan vatten. Vattnet från vårt egna vattenverk på Ingarö räcker inte till för att försörja hela Värmdö. Därför måste vi som använder oss av kommunalt vatten hjälpas åt att spara på vattnet. Tips hur kan spara vatten i vardagen. Om alla gör en liten insats ger en stor skillnad i slutändan.

 • Fyll disk- och tvättmaskinen full innan du kör igång dem och använd kortprogram
 • Diska inte under rinnande vatten
 • Ta en kort dusch istället för en lång
 • Stäng av vattnet medan du schamponerar håret
 • Låt inte vattnet rinna när du borstar tänderna
 • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt
 • Laga alla droppande kranar och rinnande toaletter. En droppande kran kan förbruka cirka 1 500 liter vatten per år!
 • Vattna på kvällen eller morgonen då avdunstningen är som minst.

Trevlig sommar! Hälsningar Styrelsen

Våren är här

Blandad väder i april, blir inte alltid som man vill.... Den planerade städdagen blev framflyttad pga väderförhållanden. Vi ses istället i slutet av april.

Städdag söndag 21 april 14:00

Ventilation: rensning kanaler, ny injustering/mätning planerad (för en godkänd OVK) mitten av maj.

OVK vecka 20, 13-17 maj

Avisering om detta kommer från Franska Bukten. Om ej hemma under aviserad tid sätt låset i serviceläge. Vecka 19 monteras spaltventiler i berörda lägenheter (tillbyggda rum). Ett godkännande av styrelsen behövs om önskar göra större förändringar i sin lägenhet som tex tillbyggt rum.

Under åren har upplevts en del problem med värme resp. ljud värmesystemet. Det ses över liksom möjligheter att optimera/balansera värmesystemet för att energi-och kostnadseffektivisera.

Ibland kan tillfälligt kännas svalare i lägenheten som vid väderväxlingar liksom att element kan vara kalla samtidigt som tillräcklig rumstemperatur. Därav rekommendation gör felanmälan först efter att kontrollerat temp. i rummet. En del åtgärder ligger under den boendes egna ansvar och kostnaden vid utryckning kan då komma att direkt belasta den berörda medlemmen.

Indirekt belastas förstås alla boende av de kostnader som finns och uppkommer inom föreningen. Genom varsamhet om gemensamma ytor inomhus/utomhus, att sophantering och hissar hanteras väl, att vatten används med förnuft osv kan kostnader för dessa områden optimeras.

Nationellt krav på utsortering av ickeflytande matavfall samt flytande fett

Brf Glasera har separata kärl för matavfall och från och med 1 januari 2024 är det enligt lag obligatoriskt för alla att sortera ut matavfall. Flytande fett får ej hällas i avlopp utan ska sorteras ut.

Tips för att sortera ut flytande fett

Torka ur använd stekpanna, bunke/skål med hushållspapper: Släng pappret i matavfallspåsen.

Låt lite större mängder stekflott stelna i en kopp i kylskåpet: Vid större mängd stekflott som t ex. om du steker fläsk-häll över flottet i en kopp som får stå en stund i kylen. När fettet stelnat är det lätt att skrapa ur direkt i påsen för matavfall.

Samla flytande avsvalnat fett i en plastflaska med hjälp av en tratt: När flaskan är full lämnas den in på återvinningscentralen.

Städdag

Kom och träffa dina grannar!

Söndagen den 21 april klockan 14:00 ses vi på gården.

Vi hjälps åt att olja in våra utemöbler, se över sandlådan och grillen på gården. Även viss trädgårdsarbete kommer att behövas.

Vi avslutar dagen med att grilla korv och mingla lite på vår fina innergård. Om du har förslag på vad mer som kan göras denna dag, kan du mejla detta senast den 16 april till styrelsen@brfglasera.se.

Varmt välkommen till årets städdag hälsningar styrelsen

2024 har startat

Mycket snö och is och en del skottning och sandning började det nya året med. Trevligt med riktig vinter men också ökade kostnader för detta. Även mycket grus utomhus som lätt dras in. När grus hamnar i spåret för hissdörren kan det förorsaka problem med hissen. Låt oss hjälpas åt att undvika olägenhet och kostnader för onödiga stopp i hissen – stampa av grus utanför porten och på mattorna som finns innanför portarna. Undvik att ta med grus till hissen där det kan hamna i hisspåren! Tack.

Den stora ökningen av kostnader för föreningen kommer främst från ökade räntekostnader. Som meddelats tidigare kommer en höjning av avgiften ovanpå den om 2% som skedde i januari.

Avgiften höjs med ytterligare 3% från och med april.

Information har skickats ut om att brf Glasera har en ny fastighetsskötare från WIAB och hur felanmälan görs. Om du upplever att det är kallt i lägenheten kontrollera att temperaturen understiger 19 grader innan gör felanmälan. Det kan upplevas kyligare än det är i och med drag från uteluftsventilen. Även om elementet är kallt behöver det ej betyda att något fel. Tänk också på att inte täcka för elementen med tjocka gardiner eller möbler.

Hur mäter jag temperaturen i min lägenhet?

För att mäta om rummet håller rätt temperatur är det viktigt att du mäter på rätt sätt. Du mäter temperaturen i mitten av rummet ca 1,5 meter upp från golvet. Är det 19 grader har du en normal inomhustemperatur och elementet kan vara kallt samtidigt som temperaturen i lägenheten är över 19 grader.

Rensning av ventilationskanaler och ny injustering/mätning planeras senare under året (för en godkänd OVK, obligatorisk ventilationskontroll). Inför det behöver tillbyggda rum hanteras så ej orsakar nedslag. Alla kostnader för att återställa till ursprungliga antalet rum eller för att få tilluft(utifrån) står berörd lägenhetsinnehavare för själv. Liksom om blir nedslag pga av ett tillbyggt rum som ej har tilluft utifrån.

Kostnadsuppskattning, närmare 8 000 SEK , montering spaltventil i fönster i tillbyggt rum (som nu bekräftats är en möjlig lösning, för säker hantering behöver en del arbete ske utifrån och en lift hyras -> högre kostnad). Detta kan göras i samband med injustering av ventilationen.

Har ni ett tillbyggt rum som ni vill ha kvar och därav önskar spaltventil kontakta vänligen styrelsen@brfglasera.se innan sista mars så sammanställer vi i vilka lägenheter detta ska utföras. En del har meddelat tidigare men uppskattar att ni som önskar detta hör av er igen då gått ett tag sen detta inleddes. Fakturering sker direkt till berörda boende med ROT-avdrag vad gäller montaget.

Försäkring påminnelse

Som informerats om tidigare kommer föreningens fastighetsförsäkring ej längre omfatta ett kollektivt bostadsrättstillägg (fr.o.m 2024-03-01). Det innebär att respektive boende behöver ett bostadsrättstillägg i egen hemförsäkring. Om ej gjort detta ännu kontakta ditt försäkringsbolag så kan de komplettera din hemförsäkring omgående.

Instruktion för byte av tilluftsfilter modell: Planfilter

Lyft av locket på filterdonet bakom radiatorn med båda händerna. För spärrarna (om det finns) utåt med tummarna.

 1. Ta försiktigt ut det gamla filtret och stoppa genast ned det i en plastpåse.
 2. Sätt i det nya filtret med den luddiga sidan UTAT, mot gatan/terrängen/vattnet. Var noga med att filtret verkligen kommer ner helt i donet. Skall du också ha kolfilter sätts det in tillsammans med det vita filtret så att det vita filtret är närmast väggen.
 3. Sätt tillbaka locket ordentligt. Kolla att spärrarna griper tag.
 4. Du har nu installerat ett tilluftsfilter från Folkfilter. Tillverkat av ett filtermedia som rekommenderas av Astma & Allergiförbundet i Sverige. Alla våra filter är tillverkade helt och hållet i Sverige, filtren består av ett grovfilter G4 och ett finfilter F7.

Du kan läsa mer om filtren och deras prestanda på Folkfilters hemsida.

Viktig information till föreningens medlemmar

Bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring kommer från och med den 2024-03-01 inte längre omfatta kollektivt bostadsrättstillägg.

Det innebär att boende i föreningen måste kontakta sitt försäkringsbolag och lägga till ett eget bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring senast per den 2024-03-01.

Hur lägger man till ett eget (privat) bostadsrättstillägg?

Detta gör den boende enkelt genom att ringa sitt hemförsäkringsbolag som då omgående kompletterar hemförsäkringen. Mer om kollektivt bostadsrättstillägg Tanken med det kollektiva bostadsrättstillägget var ursprungligen god och syftade till att ge samtliga medlemmar ett prisvärt försäkringsskydd - varpå flertalet bostadsrättsföreningar kompletterade föreningens försäkring med det kollektiva bostadsrättstillägget. Helt i linje med försäkringsbranschens dåvarande rekommendationer.

På senare tid har det dock framkommit att medlemmen kan få ett väsentligt sämre skydd jämfört med det skydd medlemmen får genom ett privat bostadsrättstillägg (tecknat till medlemmens hemförsäkring). I värsta fall kan försäkringsskyddet helt komma att falla bort då försäkringsbolagen kan ställa högre krav på en försäkringstagare som är juridisk person (föreningen) jämfört med en fysisk person (privatperson). Så var det inte tänkt att fungera men har under senare tid bekräftats i praktiken.

Därtill har det kollektiva bostadsrättstillägget lett till att allt fler vattenskador belastar bostadsrättsföreningens försäkring varpå flera försäkringsbolag helt slutat erbjuda kollektivt bostadsrättstillägg till bostadsrättsföreningar pga. bristande lönsamhet.

Vad är ett bostadsrättstillägg?

En vanlig hemförsäkring gäller all lös egendom och eventuella merkostnader. Exempel på̊ merkostnad är tillfälligt boende om medlemmen inte kan bo kvar under reparationstiden. Den gäller däremot inte ”byggnaden”, d.v.s. golv och väggar. Bostadsrättstillägget försäkrar den del av byggnaden som bostadsrättshavaren är underhållsansvarig för.

Vad är medlemmen underhållsansvarig för i en bostadsrätt?

Gränsen mellan medlemmens och föreningens underhållsansvar kan se olika ut. Bostadsrättslagen lägger grunden men föreningens stadgar påverkar också ansvarsfördelningen. Det normala är att medlemmen ansvarar för alla ytskikt som golv, väggar, kakel i badrum etc. Föreningen är sedan ansvarig för materialet innanför ytskiktet. Man kan säga att föreningen ansvarar för husets stomme (bjälklag, reglar), ytterväggar, tak och grund.

Exempel på gränsdragningar

Här är några exempel på hur det kan se ut. Observera att det kan se olika ut från fall till fall och att det här bara ska ses som exempel. Vattenskada i kök

 • Köksbordet – medlemmens ansvar, hemförsäkringen täcker.
 • Golvet – medlemmens ansvar, bostadsrättstillägg krävs.
 • Bjälklaget ner mot grannen, bostadsrättsföreningens ansvar. Går på föreningens försäkring.