Gå till innehållet

Hiss

När grus hamnar i spåret för hissdörren kan det förorsaka problem med hissen. Låt oss hjälpas åt att undvika olägenhet och kostnader för onödiga stopp i hissen – stampa av grus utanför porten och på mattorna som finns innanför portarna. Undvik att ta med grus till hissen där det kan hamna i hisspåren!.