Gå till innehållet

2023

Snart dags för adventsmingel på gården 3/12 kl 15, passa på att prata med grannar och dryfta funderingar med styrelsen.

Bra hörsammat! Sortera kunde utföra stamspolning i 82 av 84 lägenheter samt i lokalen (Naprapaten). Ofta räknar de med ett tapp på 10% där de inte kommer in.

Inför upphandling av försäkring för fastigheten kommer en förändring angående bostadsrättstillägg. Från att som i dag ingå i föreningens försäkring till att var och en lägger till det själv i sin egen hemförsäkring. Mer fördelaktigt för föreningen och respektive boende. Separat information kommer.

Till våren 2024 planeras rensning av kanaler och injustering av ventilation för godkänd OVK. Innan det tillfället behöver tillbyggda rum hanteras så vi vet att det inte kommer att orsaka nedslag.

Det har nu visat sig att det går att montera en spaltventil då framkom att en boende redan gjort det i samband med tillbyggnad av rum(tack för info!). För ett korrekt och kostnadseffektivt utförande samt smidigt hanterande samordnas denna insats så kontakta vänligen styrelsen om ni inte gjort det ännu om tänker behålla det tillbyggda rummet. Berörda informeras vidare.

Alla kostnader för att återställa till ursprungliga antalet rum eller en möjlig lösning för att få tilluft(utifrån) står berörd lägenhetsinnehavare för själv. Liksom om inte godkänd åtgärds görs kring ett tillbyggt rum och det p.g.a det blir nedslag vid nästa kontroll (i vår).

Leverantör för införande av gemensam el och IMD är bestämd. Vattenfall, vår elnätsägare har långa handläggningstider och kan ta upp mot ett år innan gemensamt elabonnemang införs. Information kommer ut när det närmar sig.

Enligt ekonomisk plan höjs avgiften 2% från januari 2024. Fler lån har lagts om i höst och räntekostnaderna ökar väsentligt. Föreningen har en bra kassa men ytterligare höjningar av avgift kommer att behövas under 2024. Vi inleder året med en ny ekonomisk förvaltare, Fastum, och i samråd med denna kommer plan för kommande avgiftshöjningar att läggas med början från kvartal 2.

Teknisk skötsel kommer WIAB att stå för från och med årsskiftet och vi har inlett kontakt angående vårt värmesystem. Mer information kommer när blir dags.

Ni har kanske hört om att kommunerna ska sköta insamlingen av förpackningsavfall fr.o.m nästa år och senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara infört. Hur det går att införa för vår föreningen behöver utredas till dess.

På tal om sopsortering, tänk på att vi kastar våra sopor i tunnor. Så om fullt och trycker in ytterligare sopor kan de falla ner/hamna utanför tunnan. Det blir ofräscht och kostar föreningen extra. Att öppna en till soplucka när ser fullt ut tar någon extra minut men är också ett enkelt sätt att bidra och ta ansvar för föreningens bästa. Tack.

Äntligen har vi en ny uppdaterad websida för Brf Glasera! Läs där mer om din förening brfglasera.se.

Hoppas vi ses på adventsminglet!

Hälsningar

Styrelsen

Hösten är på intågande

Och underhållet av vår fastighet fortsätter. Som nämndes tidigare är en stamspolning inplanerad. Det kommer att ske under v 42 (16 - 20 oktober). Avisering sker till respektive lägenhet minst tre dagar innan av Sortera Industry. Om du ej kan vara hemma sätt låset i serviceläge.

Hur gick det då med OVK, obligatorisk ventilationskontroll, i våras?! Kontrollen görs för att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska och att inomhusluften är bra. Franska Bukten som utförde OVK kom in i de flesta lägenheterna dock visade det sig att för låga frånluftsflöden i ett större antal lägenheter. Luftväxling måste också bedömas ske på ett sätt så att god luftkvalitet kan nås.

I vår fastighet kommer tilluften(uteluft) in genom ventiler bakom elementen. Uteluftstillförsel ska finnas till varje rum för att luftväxlingen ska fungera. Vid förändring av lägenhetens utformning måste fortsatt varje rum ha en uteluftsventil. Det räcker ej med en ventil mellan rum. Ett nytt tillfälle kommer att planeras in då rensning av kanaler samt injustering/mätning av ventilation görs. Då kommer även bedömning göras att alla utrymmen som kan anses vara ett rum har god luftväxling, vilket krävs för en godkänd OVK.

Om ni har ett tillbyggt rum är alternativet att låta lägenheten återgå till den ursprungliga rumsfördelningen eller att hitta en lösning för att få ute/tilluft till alla rum. Ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ hade varit att montera en ventil i fönsterkarmen. Tyvärr fungerar det ej och håltagning måste ske i fasad. Detta är mer kostsamt samt att vi måste säkerställa att det ej har någon påverkan på prestanda och garanti för vår fastighet.

Alla kostnader för att återställa till ursprungliga antalet rum eller en möjlig lösning för att få tilluft(utifrån) står berörd lägenhetsinnehavare för själv.

Om ni har ett tillbyggt rum

Vänligen kontakta styrelsen för besked om ni planerar återställa lägenheten till ursprunget beträffande antal rum. Utifrån detta kan vi planera in när ny kontroll av ventilation kan ske. För mer information kan du läsa i Boverket Byggregler BBR i till exempel avsnitt 6 om hygien, hälsa och miljö.

Där står det att rum ska ha kontinuerlig luftväxling då de används. Uteluftsflödet ska vara lägst 0,35 l/s per m2 golvarea. Det står vidare olika exempel på att t ex bostäders sovrum bör ha ett minsta tilluftsflöde på 4 l/s per sekund och sovplats.

Elstöd har sökts och Brf Glasera får ta del av ca 55 000 kr. Leverantör för gemensamt elabonnemang och IMD bestäms i höst och mer information kommer beträffande vad det innebär. Styrelsen har sett över avtal med ekonomisk/teknisk förvaltare och nya leverantörer från 2024 vilket vi kommer berätta mer om inför årsskiftet.

Hälsningar Styrelsen