Gå till innehållet

Trivselregler

Regler är nödvändiga för trivselns skull när man bor så nära varandra som vi gör. Sunt förnuft och hänsyn till varandra är en grundpelare, men då vi alla är olika finns det ett antal regler som samtliga medlemmar och dess eventuella gäster ska förhålla sig till.

Ska man ha fest eller spela hög musik måste man ta hänsyn till sina grannar. Sådan verksamhet bör inte störa andra och bör ske med omtanke om tiden på dygnet och dagen i veckan.

Renoveringsarbeten och annat som för oväsen som kan tänkas vara störande för de som bor runt omkring bör planeras så att de stör så lite som möjligt.

Skräp och bråte på balkonger är inte bara otrevligt, det är också en brandrisk. Därför ska balkongerna hållas snygga och rena, oavsett om de används eller inte.

Den som röker på sin balkong får absolut inte kasta ut fimpar eller aska rakt ut så att detta kan blåsa in till grannen under eller bredvid. Detta både ur trivselsynpunkt och av säkerhetsskäl; en glödande fimp på grannens matta kan orsaka brand.

Vänligen notera att alla allmänna ytor i vårt brf-trapphus ska hållas fria från alla föremål. Detta inkluderar korridorer, trapphus och andra gemensamma utrymmen. Vi ber alla medlemmar och boende att respektera denna regel för att bevara säkerheten och trivseln för alla i vår förening.

Säkerhet

Kontrollera att ytter porten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare och brandsläckare. Kontrollera att dessa fungerar minst en gång per år och att brandsläckaren är laddad.

Gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

Var aktsam om våra avloppsrör och undvik fettproppar i avloppsledningarna. Torka ur fettet i stekpannor och andra kärl med hushållspapper innan du diskar dem samt torka av redskap med mycket fett på.

Häll inte ut en större mängd fett i avloppet utan häll på en petflaska och lämna till återvinningsstationen alternativ häll i en tetra och sortera som brännbart avfall.