Gå till innehållet

Att bo i bostadsrätt

I BRF Glasera bor du i en bostadsrätt, vilket är en av flera olika boendeformer som sinsemellan skiljer sig ganska mycket åt. Om du till exempel har flyttat från en hyreslägenhet eller en villa till en bostadsrätt kan det finnas en hel del frågor att sätta sig in i. Alla medlemmar som bor i bostadsrättsföreningen äger allt tillsammans.

Det innebär att medlemmarna också har ett gemensamt ekonomiskt intresse av att föreningen och fastigheten sköts på bästa sätt. Det är därför viktigt att alla medlemmar är delaktiga och engagerade i föreningens arbete.

Vad gör styrelsen?

Styrelsen ansvarar för att sköta den ekonomiska förvaltningen av föreningen och att se till att fastigheten sköts på ett bra sätt. Styrelsen ansvarar också för att se till att föreningens stadgar och regler följs.

Hur väljs styrelsen?

Det är medlemmarna som bestämmer vilka som ska få förtroendet att sitta i styrelsen och därmed uppdraget att förvalta föreningen. Styrelsen väljs på en föreningsstämma. Valberedningen hjälper till att ta fram förslag på lämpliga kandidater till styrelsen, baserat på föreningens behov och de kompetenser som efterfrågas.