Gå till innehållet

Hösten är på intågande

Och underhållet av vår fastighet fortsätter. Som nämndes tidigare är en stamspolning inplanerad. Det kommer att ske under v 42 (16 - 20 oktober). Avisering sker till respektive lägenhet minst tre dagar innan av Sortera Industry. Om du ej kan vara hemma sätt låset i serviceläge.

Hur gick det då med OVK, obligatorisk ventilationskontroll, i våras?! Kontrollen görs för att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska och att inomhusluften är bra. Franska Bukten som utförde OVK kom in i de flesta lägenheterna dock visade det sig att för låga frånluftsflöden i ett större antal lägenheter. Luftväxling måste också bedömas ske på ett sätt så att god luftkvalitet kan nås.

I vår fastighet kommer tilluften(uteluft) in genom ventiler bakom elementen. Uteluftstillförsel ska finnas till varje rum för att luftväxlingen ska fungera. Vid förändring av lägenhetens utformning måste fortsatt varje rum ha en uteluftsventil. Det räcker ej med en ventil mellan rum. Ett nytt tillfälle kommer att planeras in då rensning av kanaler samt injustering/mätning av ventilation görs. Då kommer även bedömning göras att alla utrymmen som kan anses vara ett rum har god luftväxling, vilket krävs för en godkänd OVK.

Om ni har ett tillbyggt rum är alternativet att låta lägenheten återgå till den ursprungliga rumsfördelningen eller att hitta en lösning för att få ute/tilluft till alla rum. Ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ hade varit att montera en ventil i fönsterkarmen. Tyvärr fungerar det ej och håltagning måste ske i fasad. Detta är mer kostsamt samt att vi måste säkerställa att det ej har någon påverkan på prestanda och garanti för vår fastighet.

Alla kostnader för att återställa till ursprungliga antalet rum eller en möjlig lösning för att få tilluft(utifrån) står berörd lägenhetsinnehavare för själv.

Om ni har ett tillbyggt rum

Vänligen kontakta styrelsen för besked om ni planerar återställa lägenheten till ursprunget beträffande antal rum. Utifrån detta kan vi planera in när ny kontroll av ventilation kan ske. För mer information kan du läsa i Boverket Byggregler BBR i till exempel avsnitt 6 om hygien, hälsa och miljö.

Där står det att rum ska ha kontinuerlig luftväxling då de används. Uteluftsflödet ska vara lägst 0,35 l/s per m2 golvarea. Det står vidare olika exempel på att t ex bostäders sovrum bör ha ett minsta tilluftsflöde på 4 l/s per sekund och sovplats.

Elstöd har sökts och Brf Glasera får ta del av ca 55 000 kr. Leverantör för gemensamt elabonnemang och IMD bestäms i höst och mer information kommer beträffande vad det innebär. Styrelsen har sett över avtal med ekonomisk/teknisk förvaltare och nya leverantörer från 2024 vilket vi kommer berätta mer om inför årsskiftet.

Hälsningar Styrelsen