Gå till innehållet

Snart dags för adventsmingel på gården 3/12 kl 15, passa på att prata med grannar och dryfta funderingar med styrelsen.

Bra hörsammat! Sortera kunde utföra stamspolning i 82 av 84 lägenheter samt i lokalen (Naprapaten). Ofta räknar de med ett tapp på 10% där de inte kommer in.

Inför upphandling av försäkring för fastigheten kommer en förändring angående bostadsrättstillägg. Från att som i dag ingå i föreningens försäkring till att var och en lägger till det själv i sin egen hemförsäkring. Mer fördelaktigt för föreningen och respektive boende. Separat information kommer.

Till våren 2024 planeras rensning av kanaler och injustering av ventilation för godkänd OVK. Innan det tillfället behöver tillbyggda rum hanteras så vi vet att det inte kommer att orsaka nedslag.

Det har nu visat sig att det går att montera en spaltventil då framkom att en boende redan gjort det i samband med tillbyggnad av rum(tack för info!). För ett korrekt och kostnadseffektivt utförande samt smidigt hanterande samordnas denna insats så kontakta vänligen styrelsen om ni inte gjort det ännu om tänker behålla det tillbyggda rummet. Berörda informeras vidare.

Alla kostnader för att återställa till ursprungliga antalet rum eller en möjlig lösning för att få tilluft(utifrån) står berörd lägenhetsinnehavare för själv. Liksom om inte godkänd åtgärds görs kring ett tillbyggt rum och det p.g.a det blir nedslag vid nästa kontroll (i vår).

Leverantör för införande av gemensam el och IMD är bestämd. Vattenfall, vår elnätsägare har långa handläggningstider och kan ta upp mot ett år innan gemensamt elabonnemang införs. Information kommer ut när det närmar sig.

Enligt ekonomisk plan höjs avgiften 2% från januari 2024. Fler lån har lagts om i höst och räntekostnaderna ökar väsentligt. Föreningen har en bra kassa men ytterligare höjningar av avgift kommer att behövas under 2024. Vi inleder året med en ny ekonomisk förvaltare, Fastum, och i samråd med denna kommer plan för kommande avgiftshöjningar att läggas med början från kvartal 2.

Teknisk skötsel kommer WIAB att stå för från och med årsskiftet och vi har inlett kontakt angående vårt värmesystem. Mer information kommer när blir dags.

Ni har kanske hört om att kommunerna ska sköta insamlingen av förpackningsavfall fr.o.m nästa år och senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara infört. Hur det går att införa för vår föreningen behöver utredas till dess.

På tal om sopsortering, tänk på att vi kastar våra sopor i tunnor. Så om fullt och trycker in ytterligare sopor kan de falla ner/hamna utanför tunnan. Det blir ofräscht och kostar föreningen extra. Att öppna en till soplucka när ser fullt ut tar någon extra minut men är också ett enkelt sätt att bidra och ta ansvar för föreningens bästa. Tack.

Äntligen har vi en ny uppdaterad websida för Brf Glasera! Läs där mer om din förening brfglasera.se.

Hoppas vi ses på adventsminglet!

Hälsningar

Styrelsen