Gå till innehållet

Instruktion för byte av tilluftsfilter modell: Planfilter

Lyft av locket på filterdonet bakom radiatorn med båda händerna. För spärrarna (om det finns) utåt med tummarna.

  1. Ta försiktigt ut det gamla filtret och stoppa genast ned det i en plastpåse.
  2. Sätt i det nya filtret med den luddiga sidan UTAT, mot gatan/terrängen/vattnet. Var noga med att filtret verkligen kommer ner helt i donet. Skall du också ha kolfilter sätts det in tillsammans med det vita filtret så att det vita filtret är närmast väggen.
  3. Sätt tillbaka locket ordentligt. Kolla att spärrarna griper tag.
  4. Du har nu installerat ett tilluftsfilter från Folkfilter. Tillverkat av ett filtermedia som rekommenderas av Astma & Allergiförbundet i Sverige. Alla våra filter är tillverkade helt och hållet i Sverige, filtren består av ett grovfilter G4 och ett finfilter F7.

Du kan läsa mer om filtren och deras prestanda på Folkfilters hemsida.