Gå till innehållet

2024 har startat

Mycket snö och is och en del skottning och sandning började det nya året med. Trevligt med riktig vinter men också ökade kostnader för detta. Även mycket grus utomhus som lätt dras in. När grus hamnar i spåret för hissdörren kan det förorsaka problem med hissen. Låt oss hjälpas åt att undvika olägenhet och kostnader för onödiga stopp i hissen – stampa av grus utanför porten och på mattorna som finns innanför portarna. Undvik att ta med grus till hissen där det kan hamna i hisspåren! Tack.

Den stora ökningen av kostnader för föreningen kommer främst från ökade räntekostnader. Som meddelats tidigare kommer en höjning av avgiften ovanpå den om 2% som skedde i januari.

Avgiften höjs med ytterligare 3% från och med april.

Information har skickats ut om att brf Glasera har en ny fastighetsskötare från WIAB och hur felanmälan görs. Om du upplever att det är kallt i lägenheten kontrollera att temperaturen understiger 19 grader innan gör felanmälan. Det kan upplevas kyligare än det är i och med drag från uteluftsventilen. Även om elementet är kallt behöver det ej betyda att något fel. Tänk också på att inte täcka för elementen med tjocka gardiner eller möbler.

Hur mäter jag temperaturen i min lägenhet?

För att mäta om rummet håller rätt temperatur är det viktigt att du mäter på rätt sätt. Du mäter temperaturen i mitten av rummet ca 1,5 meter upp från golvet. Är det 19 grader har du en normal inomhustemperatur och elementet kan vara kallt samtidigt som temperaturen i lägenheten är över 19 grader.

Rensning av ventilationskanaler och ny injustering/mätning planeras senare under året (för en godkänd OVK, obligatorisk ventilationskontroll). Inför det behöver tillbyggda rum hanteras så ej orsakar nedslag. Alla kostnader för att återställa till ursprungliga antalet rum eller för att få tilluft(utifrån) står berörd lägenhetsinnehavare för själv. Liksom om blir nedslag pga av ett tillbyggt rum som ej har tilluft utifrån.

Kostnadsuppskattning, närmare 8 000 SEK , montering spaltventil i fönster i tillbyggt rum (som nu bekräftats är en möjlig lösning, för säker hantering behöver en del arbete ske utifrån och en lift hyras -> högre kostnad). Detta kan göras i samband med injustering av ventilationen.

Har ni ett tillbyggt rum som ni vill ha kvar och därav önskar spaltventil kontakta vänligen styrelsen@brfglasera.se innan sista mars så sammanställer vi i vilka lägenheter detta ska utföras. En del har meddelat tidigare men uppskattar att ni som önskar detta hör av er igen då gått ett tag sen detta inleddes. Fakturering sker direkt till berörda boende med ROT-avdrag vad gäller montaget.

Försäkring påminnelse

Som informerats om tidigare kommer föreningens fastighetsförsäkring ej längre omfatta ett kollektivt bostadsrättstillägg (fr.o.m 2024-03-01). Det innebär att respektive boende behöver ett bostadsrättstillägg i egen hemförsäkring. Om ej gjort detta ännu kontakta ditt försäkringsbolag så kan de komplettera din hemförsäkring omgående.