Gå till innehållet

Sommarvärme

Sommarvärme är här. Hur som helst behöver ej vrida ner termostaterna på elementen. De känner av när tillräckligt varmt i lägenheterna. Värmesystemet är ej heller igång om tillräckligt varmt utomhus. Det är också bra att nu under sommaren, vrida termostaten fram och tillbaka några gånger, i alla fall ett par tillfällen innan hösten kommer. Det kan förebygga ev. problem inför uppvärmningssäsongen.

El

Övergången till vårt gemensamma elavtal nu är genomförd. Vattenfall har sagt upp era individuella elavtal och från och med nu gäller vårt gemensamma elavtal för hela bostadsrättsföreningen. Detta är ett steg i planen att installera solceller i framtiden och då kunna utnyttja producerad solel bättre. Det gemensamma elavtalet innebär även minskade fasta elkostnader för respektive boende.

Varje boende kommer även fortsättningsvis betala för sin förbrukning av el inom sin lägenhet, IMD- individuell mätning och debitering. Den kostnaden kommer att dyka upp på er vanliga avgiftsavi. Det är en viss fördröjning från att mätningen av förbrukning görs till kommer på fakturan. Så mätning har skett från att elmätarbytet gjordes 25/6, för förbrukning, antal kWh, och juni/juli förbrukning slås samman och kommer på avgiftsavi därefter.

Ventilation

OVK nu godkänd efter rensning kanaler, nya injusteringar och mätningar.

Vatten

Var varsam med vattenanvändning. 60 procent av Värmdös kommunala vatten kommer från Stockholm Vatten och Avfall som under perioder med värmebölja har utmaningar att leverera dricksvatten till sina kunder när behovet ökar dramatiskt. För att möta behovet får vattenverken jobba för fullt och kan då nå sin maxkapacitet. Risken finns att vattnet och trycket i ledningen minskar och i värsta fall kan en del bli helt utan vatten. Vattnet från vårt egna vattenverk på Ingarö räcker inte till för att försörja hela Värmdö. Därför måste vi som använder oss av kommunalt vatten hjälpas åt att spara på vattnet. Tips hur kan spara vatten i vardagen. Om alla gör en liten insats ger en stor skillnad i slutändan.

  • Fyll disk- och tvättmaskinen full innan du kör igång dem och använd kortprogram
  • Diska inte under rinnande vatten
  • Ta en kort dusch istället för en lång
  • Stäng av vattnet medan du schamponerar håret
  • Låt inte vattnet rinna när du borstar tänderna
  • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt
  • Laga alla droppande kranar och rinnande toaletter. En droppande kran kan förbruka cirka 1 500 liter vatten per år!
  • Vattna på kvällen eller morgonen då avdunstningen är som minst.

Trevlig sommar! Hälsningar Styrelsen